Rezervace
+420 775 752 744

Pravidla

Kontaktní údaje:
Název: FOREA s.r.o.
Sídlo: Opletalova 92, Lanškroun 563 01
IČ: 27520081
Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové
Telefon: +420 777 752 720
Email: forea@forea.cz
Provozní doba: 6 – 22:00 hod

Informace
Informace o službách a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
Přijímané způsoby platby jsou hotovost anebo převod na bankovní účet..

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Provozní řád
https://sport.forea.cz/…ni-rad-a-vop